پترو تجهیزات سدید 33954460 021

پترو تجهیزات سدید 33954460 021

پترو تجهیزات سدید 33954460 021
در صورت موجود بودن اقلام به صورت استاک (

اجناس

مازاد

پروژه های قبلی

و

اجناس

وارداتی

این مجموعه) در انبار و با توجه به

روابط

مطلوب با

کارخانجات داخلی

و

سازندگان معتبر ایرانی

، این مجموعه

توانمندی

خود را در

سفارش گذاری

و

تامین

اجناس درخواستی را در داخل کشور و در صورت نیاز از خارج از کشور اعلام می نماید .
از این رو

تامین

و

تحویل

تجهیزات

در کوتاهترین زمان و بهترین قیمت امکان پذیر می باشد.همچنین

پترو تجهیزات سدید

توانایی

ارائه

خدمات مشاوره

ای در زمینه

بهسازی سیستم

های قدیمی و استفاده از

تجهیزات

جایگزین را به مشتریان را دارا می باشد