تله بخار فلوتر ترموستاتیکی


واردات ،تامین وتجهیز تاسیسات نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آب ،نیرو وصنایع

واردات ،تامین وتجهیز تاسیسات نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آب ،نیرو وصنایع

لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین انواع تاسیسات نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آب ،نیرو و صنایع از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید